SẢN PHẨM

Màng RO DuPont Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element

Màng RO DuPont Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element

Màng RO Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element là phiên bản đường kính 4 và 2,5 inch của bộ phận áp suất cực cao XUS180808 để lọc nước công nghiệp, mang đến sự kết hợp các tính năng khác biệt trong toàn ngành. Các bộ phận này có thể hoạt động ở áp suất lên tới 120 bar (1.740 psi) do bộ phận và màng được thiết kế riêng biệt cho phép tăng hiệu suất tổng thể của các hệ thống xả chất lỏng tối thiểu (MLD) và xả chất lỏng bằng không (ZLD).

Áp suất cấp cực cao dẫn đến nồng độ chất tan rất cao, do đó giúp giảm quy mô của các quy trình xử lý thông thường ở hạ lưu hoặc tái sử dụng nước và nước muối đậm đặc một cách trực tiếp. Tấm màng thẩm thấu ngược (RO) nước biển FILMTEC đảm bảo khả năng loại bỏ và độ bền tuyệt vời ở áp suất cực cao và nồng độ muối cực cao.

Đặc tính kỹ thuật

DuPont Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element

Kích thước phần tử

DuPont Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element

DuPont Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element

Điều kiện vận hành khuyến cáo

DuPont Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element

Mối quan hệ giữa áp suất cấp liệu tối đa cho phép và nhiệt độ cấp liệu tối đa của màng RO DuPont Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element được thể hiện ở hình bên dưới.

DuPont Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element

Trong những điều kiện nhất định, sự hiện diện của clo tự do và các tác nhân oxy hóa khác sẽ gây ra hư hỏng màng sớm do oxy hóa không được bảo đảm. Màng FilmTec của Specialty Membranes XUS180804 and XUS180802 Ultra-High Pressure RO Element được khuyến nghị loại bỏ clo tự do dư thừa bằng cách xử lý trước khi tiếp xúc với màng. Vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline để được tư vấn trực tiếp.