SẢN PHẨM

Hạt nhựa Lewatit S1567

Hạt nhựa Lewatit S1567

Lewatit® S1567 là một loại nhựa trao đổi ion cation mạnh tính axit, dạng hạt nhựa đồng nhất (monodisperse) dựa trên một polymer styren-divinylbenzene. Lewatit® S 1567 là loại nhựa được sản xuất mà không sử dụng dung môi.

Thông số kỹ thuật của sản phẩm hạt nhựa Lewatit® S1567

Lewatit® S1567
Thông số kỹ thuật hạt nhựa Lewatit® S1567
Lewatit® S1567
Thông số kỹ thuật hạt nhựa Lewatit® S1567
Thông số kỹ thuật hạt nhựa Lewatit® S1567
Thông số kỹ thuật hạt nhựa Lewatit® S1567
Thông số kỹ thuật hạt nhựa Lewatit® S1567
Thông số kỹ thuật hạt nhựa Lewatit® S1567
Thông số kỹ thuật hạt nhựa Lewatit® S1567
Thông số kỹ thuật hạt nhựa Lewatit® S1567

Ưu điểm của hạt nhựa Lewatit® S1567

Lewatit® MonoPlus S108 là một hạt nhựa trao đổi cation loại gel có tính chất mạnh axit, nằm trong dạng Na+ với hạt có kích thước đồng đều (đơn phân tán), dựa trên một loại copolymer styren-divinylbenzene. Nhờ quá trình sản xuất đặc biệt, loại nhựa này rất chống chịu với các yếu tố hóa học, osmotic và cơ học.

Điều này dẫn đến việc giảm thiểu rò rỉ nguy hại, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, sự hiện diện của các chất oxy hóa (02, Fe-oxides) và quá trình tái sinh từ bên ngoài.

Ngay cả ở thời gian chu kỳ rất ngắn (một chu kỳ = sử dụng + tái sinh), ma trận hạt nhựa trao đổi ion đặc biệt này dẫn đến vòng đời dài trong quá trình khử muối. Khả năng chứa dung tích tổng cao dẫn đến dung tích vận hành cao với lượng rò rỉ ion rất thấp và hiệu suất tái sinh cao.

Sự đồng đều vô cùng cao và sự thiếu chất thải rất thấp dẫn đến tổn thất áp lực đặc biệt thấp kết hợp với hoạt động hiệu quả và tối ưu hóa chi phí của các nhà máy khử muối. Lewatit® MonoPlus S 108 đặc biệt phù hợp cho:

 • Khử muối của nước để tạo ra hơi nước công nghiệp được điều hành với hệ thống đồng thời hoặc đối dòng hiện đại như hệ thống Lewatit WS, hệ thống Lewatit Liftbed hoặc hệ thống Lewatit Rinsebed.
 • Làm sạch sử dụng hệ thống Lewatit Multistep hoặc sắp xếp giường hỗn hợp thông thường phối hợp với các thành phần anion sau: Lewatit® MonoPlus M 500 MB, Lewatit® MonoPlus M 800, Lewatit® MonoPlus M 600, Lewatit® MonoPlus MP 500, Lewatit® MonoPlus MP 800 và Lewatit® MonoPlus MP 600.

Lewatit® MonoPlus S 108 bổ sung các tính năng đặc biệt sau:

 • Tốc độ trao đổi cao trong quá trình tái sinh và nạp hạt
 • Dung tích vận hành cao với lượng tái sinh tiêu thụ thấp
 • Yêu cầu nước rửa thấp
 • Luồng trao đổi đồng nhất của chất tái sinh, nước và dung dịch, dẫn đến khu vực hoạt động đồng nhất
 • Biểu đồ mất áp gần như tuyến tính trên toàn chiều sâu giường, cho phép hoạt động với chiều sâu giường cao hơn
 • Khả năng phát thải TOC thấp và khả năng chống chịu đối với stress oxy hóa
 • Tách tốt các thành phần trong các ứng dụng giường hỗn hợp.
 • Các tính chất đặc biệt của sản phẩm này chỉ có thể được tận dụng hoàn toàn nếu công nghệ và quy trình sử dụng tương ứng với trạng thái nghệ thuật hiện tại.

Để biết thêm thông tin xin liên hệ trực tiếp tới Lavasa.

Lưu ý khi sử dụng hạt nhựa Lewatit® S1567

Thông báo về việc sử dụng sản phẩm: Việc sử dụng và mục đích sử dụng các sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và thông tin (dù là bằng cách nói chuyện, viết hoặc thông qua đánh giá sản xuất), bao gồm các công thức và đề xuất được đề nghị, đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, rất quan trọng rằng bạn thử nghiệm các sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và thông tin của chúng tôi để xác định một cách riêng cho mình xem chúng có phù hợp với mục đích sử dụng và ứng dụng dự định của bạn hay không.

Thông tin về Sức khỏe và An toàn: Chúng tôi đã thu thập tài liệu phù hợp cung cấp thông tin về các biện pháp an toàn và sức khỏe mà phải tuân thủ khi sử dụng các sản phẩm của …Corporation được đề cập trong tài liệu này. Đối với các vật liệu không phải là sản phẩm của…Corporation, bạn nên tuân thủ các biện pháp vệ sinh công nghiệp và an toàn khác được đề xuất bởi nhà sản xuất của chúng. Trước khi làm việc với bất kỳ sản phẩm nào trong số này, bạn phải đọc và làm quen với thông tin có sẵn về nguy hiểm, cách sử dụng đúng và xử lý. Điều này không thể nhấn mạnh quá. Thông tin có sẵn dưới nhiều hình thức, ví dụ như bảng dữ liệu an toàn và nhãn sản phẩm. Hãy tham khảo đại diện của …Corporation hoặc liên hệ với Bộ Phận An toàn Sản phẩm và Quy định của …Corporation.

Thông tin về Tuân thủ Quy định: Một số ứng dụng cuối của các sản phẩm được mô tả trong tài liệu này phải tuân thủ các quy định áp dụng, chẳng hạn như của FDA, BfR, NSF, USDA và CPSC. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng tuân thủ quy định của các sản phẩm này, hãy liên hệ với Bộ Phận Quy định và An toàn Sản phẩm của … Corporation tại Pittsburgh, PA, Hoa Kỳ hoặc nếu kinh doanh bên ngoài Hoa Kỳ, Bộ Phận Quy định và An toàn Sản phẩm của … Deutschland GmbH tại Đức.

Lưu ý: Thông tin trong tài liệu này đúng vào thời điểm xuất bản. Hãy liên hệ với … Corporation Inc. để xác định xem tài liệu này đã được cập nhật hay chưa.

Để biết thêm thông tin và được tư vấn về sản phẩm và dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ theo hotline 0246.681.5788.

Lavasa xin trân trọng cảm ơn quý khách!

Thông tin liên hệ:

 • Số điện thoại: 0246.681.5788
 • Địa chỉ: Số 455, Bát Khối, Long Biên, Hà Nội
 • Email: info@lavasa.vn

[download id = “844”]