SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite XAD 16N Polymeric Adsorbent Resins

Hạt nhựa DuPont AmberLite XAD 16N Polymeric Adsorbent Resins

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite XAD 16N là nhựa hấp phụ divinylbenzen (DVB) liên kết ngang có khả năng giữ nước 60-68%, diện tích bề mặt trung bình 800 m2/g và kích thước lỗ trung bình ~150 Å. Loại nhựa này có thể được sử dụng để hấp phụ các phân tử kỵ nước từ dung môi phân cực và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi từ dòng hơi. Nó là sự lựa chọn tuyệt vời để hấp phụ các chất hữu cơ có trọng lượng phân tử tương đối thấp đến trung bình.

Tính chất vật lý

AmberLite XAD 16N

AmberLite XAD 16N

Đặc tính thủy lực

Ước tính độ mở rộng lớp của Chất hấp phụ polyme DuPont AmberLite XAD16N theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ là thể hiện trong hình 1.

AmberLite XAD 16N
Độ giảm áp suất ước tính cho AmberLite XAD 16N dưới dạng hàm của lưu lượng sử dụng và nhiệt độ nước được trình bày trong hình 2. Kỳ vọng giảm áp suất có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nguồn cấp dữ liệu sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite XAD 16N

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite XAD 16N

AmberLite XAD 16N

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm khác như màng ROmuối tinh khiếthóa chất,… vui lòng truy cập website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”982″]