SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite XAD 1600 N Polymeric Adsorbent Resins

Hạt nhựa DuPont AmberLite XAD 1600 N Polymeric Adsorbent Resins

Hạt nhựa trao đổi polyme DuPont AmberLite XAD là nhựa liên kết ngang không ion, xốp, hấp thụ có chọn lọc các phân tử dựa trên sự kết hợp giữa tương tác kỵ nước và kích thước phân tử. Các loại nhựa này có thể được sử dụng ở chế độ hấp phụ sử dụng một lần để thu giữ tạp chất từ dòng sản phẩm để xử lý hoặc chúng có thể được tái sinh và sử dụng ở chế độ hấp phụ/giải hấp để tách sản phẩm và tạp chất trong nhiều lô sản xuất.

Tính chất vật lý

AmberLite XAD 1600 N

AmberLite XAD 1600 N

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp chất hấp phụ polyme AmberLite XAD 1600 N là hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite XAD 1600 N

Mức giảm áp suất ước tính đối với AmberLite XAD 1600 N dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ nước được trình bày trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu dịch vụ chạy với nguồn cấp sạch.

AmberLite XAD 1600 N

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite XAD 1600 N

AmberLite XAD 1600 N

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm khác như màng lọc và vật liệu, thiết bị đo, hóa chất,… vui lòng truy cập website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavsa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”979″]