SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite XAD 1180 N Polymeric Adsorbent Resins

Hạt nhựa DuPont AmberLite XAD 1180 N Polymeric Adsorbent Resins

Hạt nhựa trao đổi polyme DuPont AmberLite XAD 1180 N Polymeric Adsorbent Resins là nhựa liên kết ngang không ion, xốp, hấp thụ có chọn lọc các phân tử dựa trên sự kết hợp giữa tương tác kỵ nước và kích thước phân tử. Các loại nhựa này có thể được sử dụng ở chế độ hấp phụ sử dụng một lần để thu giữ tạp chất từ dòng sản phẩm để xử lý hoặc chúng có thể được tái sinh và sử dụng ở chế độ hấp phụ/giải hấp để tách sản phẩm và tạp chất trong nhiều lô sản xuất.

Tính chất vật lý

AmberLite XAD 1180 N

AmberLite XAD 1180 N

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp chất hấp phụ polyme DuPont AmberLite XAD 1180 N theo hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite XAD 1180 N Polymeric Adsorbent Resins
Mức giảm áp suất ước tính cho DuPont AmberLite XAD 1180 N dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ nước được trình bày trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu chạy dịch vụ với nguồn cấp sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite XAD 1180 N

Điều kiện vận hành khuyến cáo

 AmberLite XAD 1180 N

 AmberLite XAD 1180 N

Để biết thêm tri tiết thông tin về các sản phẩm muối tinh khiếtthan hoạt tính, vui lòng truy cập trang web Lavasa hoặc liên hệ qua số hotline 0246.681.5788.

[download id=”943″]