SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite SCAV4 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite SCAV4 Cl

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite SCAV4 Cl là chất tẩy giúp loại bỏ hiệu quả chất hữu cơ tự nhiên (NOM) khỏi nước trong các điều kiện vận hành khác nhau, đưa chất lượng nước và độ ổn định vận hành trở lại tầm kiểm soát. Cấu trúc xốp lớn cho phép loại bỏ rất hiệu quả các phân tử hữu cơ lớn và mang lại khả năng chống phân hủy vật lý tuyệt vời do hao mòn và sốc thẩm thấu. Cấu trúc polyme acrylic ưa nước góp phần giải hấp các chất hữu cơ hiệu quả hơn trong quá trình tái sinh so với nhựa nhặt rác styrenic.

Tính chất vật lý

AmberLite SCAV4 Cl

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite SCAV4 Cl theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite SCAV4 Cl
Mức giảm áp suất ước tính đối với AmberLite SCAV4 Cl dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành với nước sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite SCAV4 Cl

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite SCAV4 Cl

Để biết thêm thông tin về các loại hạt nhựa trao đổi ,truy cập ngay website của chúng tôi hoặc liên hệ hotline 0246.681.5788 để được Công ty Lavasa tư vấn trực tiếp.

[download id=”928″]