SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite SCAV2

Hạt nhựa DuPont AmberLite SCAV2

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite SCAV2 là chất tẩy đặc biệt được sử dụng như một phần tích hợp của hệ thống khử khoáng để loại bỏ hiệu quả chất hữu cơ tự nhiên (NOM) khỏi nước trong các trường hợp vận hành khác nhau, đưa chất lượng nước và độ ổn định vận hành trở lại tầm kiểm soát. Đặc tính hóa học của AmberLite SCAV2 mang lại khả năng hấp phụ vượt trội của các loại NOM không mong muốn khi sử dụng và dễ dàng giải phóng các hợp chất này trong điều kiện tái sinh rất nhẹ.

Tính chất vật lýAmberLite SCAV2

Đặc tính thủy lực

Độ mở rộng ước tính của hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite SCAV2 theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite SCAV2

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite SCAV2 dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite SCAV2

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite SCAV2

Để biết thêm thông tin về độ sâu giường tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện hoạt động và điều kiện tái sinh của nhựa thải trong xử lý nước, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788.

[download id=”922″]