SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite SCAV1

Hạt nhựa DuPont AmberLite SCAV1

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite SCAV1 là chất tẩy đặc biệt được sử dụng như một phần tích hợp của hệ thống khử khoáng để loại bỏ hiệu quả chất hữu cơ tự nhiên (NOM) khỏi nước trong các trường hợp vận hành khác nhau, đưa chất lượng nước và độ ổn định vận hành trở lại tầm kiểm soát. Đặc tính hóa học của AmberLite SCAV1 mang lại khả năng hấp thụ vượt trội của các loại NOM không mong muốn trong quá trình sử dụng và dễ dàng giải phóng các hợp chất này trong điều kiện tái sinh rất nhẹ (cân bằng hóa học), khiến việc sử dụng nước muối (kiềm) Không còn cần thiết.

Tính chất vật lý

AmberLite SCAV1

Đặc tính thủy lực

Ước tính độ giãn nở của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite SCAV1 theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite SCAV1

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite SCAV1 dưới dạng hàm của tốc độ dòng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch và được phân loại tốt.

AmberLite SCAV1

Điều kiện vận hành khuyến Cáo

AmberLite SCAV1

Để tham khảo các sản phẩm khác của Lavasa: than hoạt tính, màng RO,… vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ qua số hotline 0246.681.5788.

[download id=”940″]