SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN9882 H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN9882 H/OH

AmberLite IRN9882 H/OH là lớp hỗn hợp bao gồm 40% nhựa cation (12% DVB) và 60% nhựa trao đổi ion AmberLite IRN9766 OH tính theo thể tích. Cả hai thành phần này được đặc trưng bởi cấu trúc polystyrenic xốp lớn giúp cho lớp hỗn hợp có độ ổn định vật lý đặc biệt. AmberLite IRN9882 H/OH mang lại động học trao đổi cao và khả năng loại bỏ chất keo để đạt được hiệu quả khử nhiễm nhanh nhất trước khi ngừng hoạt động. Hạt nhựa trao đổi AmberLite IRN9882 H/OH được thiết kế đặc biệt để xử lý nước thải từ ao chứa nơi vận tốc tuyến tính có thể vượt quá 50 m/h.

Tính chất vật lý

AmberLite IRN9882 H/OH

AmberLite IRN9882 H/OH

AmberLite IRN9882 H/OH

Đặc tính thủy lực

Mức giảm áp suất ước tính cho hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN9882 H/OH như một hàm số của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ dịch vụ được thể hiện trong hình 1. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite IRN9882 H/OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRN9882 H/OH

Liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để biết thêm chi tiết về các sản phẩm khác như: màng lọc và vật liệuthiết bị đohóa chất,…

[download id=”991″]