SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN9766 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN9766 OH

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN9766 OH được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các vòng hạt nhân yêu cầu độ tinh khiết và độ ổn định của nhựa cao nhất và trong đó nhựa “được cung cấp” phải có mức độ nhiễm bẩn ion và không ion tối thiểu. AmberLite IRN9766 OH có khả năng loại bỏ chất keo phóng xạ cao, đặc biệt là 110mAg, trong tất cả các ứng dụng hạt nhân. Nó có thể hoạt động trên các lớp ngắn với vận tốc tuyến tính cao do tính chất cơ học nhanh được kích hoạt bởi cấu trúc lỗ rỗng vĩ mô của nó. Do đó, nó thường được sử dụng làm lớp phủ phía trên lớp hỗn hợp hoặc nhựa cation.

Tính chất vật lý

AmberLite IRN9766 OH

AmberLite IRN9766 OH

Đặc tính thủy lực

Độ mở rộng ước tính của lớp hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN9766 OH dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite IRN9766 OH
Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite IRN9766 OH dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite IRN9766 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRN9766 OH

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”990″]