SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN9725 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN9725 OH

Hạt nhựa trao đổi AmberLite IRN9725 OH có công suất cao để loại bỏ chất keo phóng xạ, đặc biệt là 110mAg và antimon, trong mọi ứng dụng hạt nhân. Nó có thể hoạt động trên các lớp ngắn với vận tốc tuyến tính cao do động học nhanh được tạo ra bởi cấu trúc lỗ rỗng vĩ mô của nó.
Do đó, AmberLite IRN9725 OH thường được sử dụng làm lớp phủ phía trên lớp hỗn hợp hoặc nhựa cation. Kích thước hạt đồng đều và không có hạt nhựa mịn dẫn đến giảm áp suất thấp hơn và động học tốt hơn so với nhựa thông thường.

Tính chất vật lý

AmberLite IRN9725 OH

AmberLite IRN9725 OH

Đặc tính thủy lực

Độ mở rộng ước tính của lớp hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN9725 OH dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite IRN9725 OH
Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite IRN9725 OH dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberLite IRN9725 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRN9725 OH

Vui lòng truy cập trang web lavasa.vn hoặc liên hệ chúng tôi qua số hotline 0246.681.5788 để được tư vấn kĩ càng nhất về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp hỗn hợp hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước.

[download id=”989″]