SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN97 H

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN97 H

Hạt nhựa trao đổi AmberLite IRN97 H là loại nhựa cation DVB 10% công suất cao hơn được sử dụng để loại bỏ các cation để lọc và kiểm soát độ pH trong xử lý nước sơ cấp. Nó chứa tối thiểu 99% vị trí trao đổi ở dạng hydro. Kích thước hạt đồng đều và không có hạt nhựa mịn dẫn đến giảm áp suất thấp hơn so với nhựa thông thường.
Kích thước hạt của AmberLite IRN97 H được thiết kế đặc biệt để mang lại sự cân bằng tối ưu về giảm áp suất, động học trao đổi và khả năng chống tách khỏi nhựa trao đổi anion, Nhựa trao đổi ion AmberLite IRN78 OH, khi được sử dụng trên giường hỗn hợp.

Tính chất vật lý

AmberLite IRN97 H

AmberLite IRN97 H

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN97 H theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite IRN97 H
Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite IRN97 H dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberLite IRN97 H

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRN97 H

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”988″]