SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN78 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN78 OH

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN78 OH được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các vòng hạt nhân yêu cầu độ tinh khiết và độ ổn định của nhựa cao nhất và trong đó nhựa “được cung cấp” phải có mức độ nhiễm bẩn ion và không ion tối thiểu. Nó chứa tối thiểu 95% vị trí trao đổi ở dạng hydroxit và tối đa 0,05% ở dạng clorua và được xử lý thêm để giảm thiểu tổng hàm lượng clorua nhằm giúp ngăn chặn mức clorua thoáng qua khi nhựa mới được đưa vào sử dụng ở cả hai môi trường.

Tính chất vật lý

AmberLite IRN78 OH

AmberLite IRN78 OH

AmberLite IRN78 OH

Đặc tính thủy lực

Ước tính độ giãn nở của lớp nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN78 OH theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite IRN78 OH

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite IRN78 OH dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberLite IRN78 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRN78 OH

Công dụng

Kích thước hạt của AmberLite IRN78 OH được thiết kế đặc biệt để mang lại sự cân bằng tối ưu về giảm áp suất, động học trao đổi và khả năng chống tách khỏi nhựa trao đổi cation, nhựa trao đổi ion AmberLite IRN99 H và nhựa trao đổi ion AmberLite IRN97 H khi được sử dụng trong giường hỗn hợp. Các tiêu chuẩn cao về độ tinh khiết của nhựa này cho phép các nhà máy đạt được sản xuất an toàn và đáng tin cậy, đồng thời giảm nhu cầu bảo trì thiết bị và giảm thiểu tác động của việc ngừng hoạt động đột xuất.

Vui lòng truy cập trang web lavasa.vn hoặc liên hệ chúng tôi qua số hotline 0246.681.5788 để biết thêm thông tin chi tiết về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp hỗn hợp hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước.

[download id=”985″]