SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN317 Li/OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN317 Li/OH

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN317 Li/OH là hỗn hợp của nhựa trao đổi hạt nhân, kích thước hạt đồng đều, gel, cation axit mạnh và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh được dùng trong các ứng dụng xử lý nước trong ngành điện hạt nhân.

Loại nhựa này được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các vòng lặp hạt nhân đòi hỏi độ tinh khiết và độ ổn định của nhựa cao nhất và trong đó nhựa “được cung cấp” phải có mức độ nhiễm bẩn ion và không ion tối thiểu.

Tính chất vật lý

AmberLite IRN317 Li/OH

AmberLite IRN317 Li/OH

AmberLite IRN317 Li/OH

Đặc tính thủy lực

Mức giảm áp suất ước tính cho nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN317 Li/OH dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ dịch vụ được thể hiện trong hình 1. Những ước tính về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch.

AmberLite IRN317 Li/OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRN317 Li/OH

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm khác như hóa chất hay các thiết bị đo, vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”1021″]