SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN170 H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN170 H/OH

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN170 H/OH là hỗn hợp của nhựa trao đổi hạt nhân, kích thước hạt đồng đều, gel, cation axit mạnh và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh cho các ứng dụng xử lý nước trong ngành điện hạt nhân.

Loại hạt nhựa này được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các vòng lặp hạt nhân đòi hỏi độ tinh khiết và độ ổn định của nhựa cao nhất và trong đó nhựa “được cung cấp” phải có mức độ nhiễm bẩn ion và không ion tối thiểu.

Tính chất vật lý

AmberLite IRN170 H/OH

AmberLite IRN170 H/OH

AmberLite IRN170 H/OH

Đặc tính thủy lực

Mức giảm áp suất của hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN170 H/OH được ước tính theo hàm của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ dịch vụ được thể hiện trong hình 1. Mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch.

AmberLite IRN170 H/OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRN170 H/OH

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp hỗn hợp hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”1013″]