SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN160 H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN160 H/OH

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN160 H/OH là hỗn hợp của nhựa trao đổi hạt nhân, kích thước hạt đồng đều, gel, cation axit mạnh và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh cho các ứng dụng xử lý nước trong ngành điện hạt nhân.

Loại hạt nhựa này được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các vòng lặp hạt nhân đòi hỏi độ tinh khiết và độ ổn định của nhựa cao nhất và trong đó nhựa “được cung cấp” phải có mức độ nhiễm bẩn ion và không ion tối thiểu.

Tính chất vật lý

AmberLite IRN160 H/OH

AmberLite IRN160 H/OH

AmberLite IRN160 H/OH

Đặc tính thủy lực

Mức giảm áp suất của nhựa trao đổi ion Dupont AmberLite IRN160 H/OH được ước tính dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite IRN160 H/OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRN160 H/OH

Để biết thêm thông tin về các giải pháp khử trùng, các sản phẩm màng lọc và vật liệu hoặc thiết bị đo,… vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”1012″]