SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRA410 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRA410 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRA410 Cl là hạt nhựa trao đổi Gaussian, Gel, Anion bazơ mạnh (Loại II) được sử dụng trong các ứng dụng khử khoáng công nghiệp. Đây là một loại nhựa khử khoáng đa năng có hiệu suất đáng tin cậy trong các hệ thống xử lý nước công nghiệp tái sinh đồng dòng.

 

Tính chất vật lý

AmberLite IRA410 Cl

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở của lớp nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRA410 Cl được ước tính theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite IRA410 Cl

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRA410 Cl

Công dụng 

So với nhựa anion bazơ mạnh loại I, nhựa loại II sẽ mang lại công suất hoạt động lớn hơn do khả năng tái sinh hoàn chỉnh hơn. Chính vì thế, AmberLite IRA410 Cl phù hợp nhất để xử lý nước trong đó silica và carbon dioxide không vượt quá 30% tổng số anion và nhiệt độ tái sinh dịch vụ và xút không nhất quán vượt quá 35°C (95°F). Đối với các hệ thống yêu cầu hàm lượng silica thấp trong nước thải hoặc hoạt động ở nhiệt độ cao hơn, nên sử dụng nhựa anion bazơ mạnh loại I, chẳng hạn như hạt nhựa DuPont AmberLite IRA402 Cl.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm khác về các loại hóa chất, thiết bị đo hay màng lọc và vật liệu,… vui lòng truy cập website hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”973″]