SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IR69F

Hạt nhựa DuPont AmberLite IR69F

Hạt nhựa DuPont AmberLite IR69F là loại hạt nhựa trao đổi cation không hòa tan, có tính axit mạnh, được cung cấp ở dạng hạt ngậm nước hoàn toàn. Loại nhựa này thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng dược phẩm ở dạng hạt làm nguyên liệu ban đầu làm chất mang cho các loại thuốc cơ bản (cation). Sản phẩm này có nguồn gốc từ chất đồng trùng hợp sunfonat hóa của styren và divinylbenzen.

Tính chất vật lý

AmberLite IR69F

Tính chất hóa học

Hạt nhựa DuPont AmberLite IR69F có nguồn gốc từ chất đồng trùng hợp sulfon hóa của styrene và divinylbenzen. Cation di động hoặc có thể trao đổi là natri, có thể được trao đổi hoặc thay thế bởi gần như bất kỳ loại cation nào.

Vì nhựa AmberLite IR69F là muối không hòa tan của axit mạnh và bazơ mạnh nên khả năng trao đổi ion của nó gần như không phụ thuộc vào độ pH.

Cấu trúc hóa học của AmberLite IR69F được thể hiện trong hình 1.

AmberLite IR69F

AmberLite IR69F có thể được xác định bằng quang phổ hồng ngoại, như trong hình 2.

AmberLite IR69F

Ưu điểm

  • Cung cấp phương tiện để liên kết các tác nhân thuốc vào nền polyme không hòa tan.
  • Giúp giảm thiểu các vấn đề về mùi và vị.
  • Thuộc tính phát hành bền vững.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm khác màng lọc và vật liệu hoặc thiết bị đo, các giải pháp khử trùng,… vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”971″]