SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR9500

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR9500

Hạt nhựa trao đổi ion AmberLite HPR9500 là loại nhựa trao đổi anion bazơ yếu, có kích thước hạt đồng nhất cho các ứng dụng khử khoáng công nghiệp. Đây là loại nhựa chất lượng cao, hiệu suất cao và vận hành tiết kiệm chi phí. Các đặc tính hóa học và kích thước hạt của nhựa đã được tối ưu hóa để giúp mang lại khả năng vận hành và đặc tính rửa tuyệt vời, đồng thời giảm lượng nước tái sinh và sử dụng hóa chất.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR9500

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR9500 được tính theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được trình bày trong hình 1.

AmberLite HPR9500

Độ giảm áp suất ước tính cho AmberLite HPR9500 dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ sử dụng được thể hiện trong hình 2.

AmberLite HPR9500

Điều kiện vận hành khuyến cáo

Hat nhua DuPont AmberLite HPR9500 3

Công dụng

Nhựa anion bazơ yếu rất phù hợp để sử dụng với nhựa anion bazơ mạnh để cải thiện hiệu quả và thông lượng tổng thể của hệ thống khử khoáng. Nó loại bỏ hiệu quả các axit khoáng và chất hữu cơ, giảm tải lượng ion trên nhựa anion bazơ mạnh và cũng bảo vệ nó khỏi bị bám bẩn hữu cơ. Nhựa anion bazơ yếu còn làm tăng khả năng loại bỏ chất hữu cơ tổng thể của hệ thống.

AmberLite HPR9500 có độ ổn định nhiệt tuyệt vời. Nó có động học cao, mang lại khả năng vận hành tốt ngay cả khi vận hành ở nhiệt độ thấp. Cấu trúc xốp cho phép dễ dàng giải phóng các phân tử hữu cơ tự nhiên mang lại khả năng chống bám bẩn hữu cơ tốt. AmberLite HPR9500 cho phép khởi động nhanh trên giường đơn hoặc khi kết hợp với anion bazơ mạnh dạng OH trong hệ thống giường nhiều lớp.

Để biết thêm thông tin về các loại hạt nhựa trao đổi ion, truy cập ngay website của chúng tôi hoặc liên hệ hotline 0246.681.5788 để được Công ty Lavasa tư vấn trực tiếp.

[download id=”917″]