SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR9000 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR9000 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR9000 OH là một loại hạt nhựa trao đổi anion bazơ mạnh, có kích thước hạt đồng nhất dùng cho các ứng dụng đánh bóng ngưng tụ hạt nhân và khử khoáng hỗn hợp cho ngành điện; có độ tinh khiết nhựa và chất lượng nước rất cao.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR9000 OH

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite HPR9000 OH là hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite HPR9000 OH

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite HPR9000 OH là hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những áp lực về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành với nước sạch

AmberLite HPR9000 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR9000 OH

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp hỗn hợp hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”959″]