SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR8300 H

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR8300 H

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR8300 H là hạt nhựa trao đổi cation axit acrylic, xốp, axit yếu dành cho các ứng dụng khử khoáng, làm mềm và khử muối công nghiệp có hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí. Tổng công suất của loại hạt nhựa này đặc biệt cao và kích thước hạt của nhựa giúp mang lại khả năng vận hành và đặc tính rửa tuyệt vời, đồng thời giảm lượng nước tái sinh và sử dụng hóa chất.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR8300 H

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR8300 H là hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite HPR8300 H

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite HPR8300 H dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. 

AmberLite HPR8300 H

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR8300 H

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm hóa chất, thiết bị đo hay màng lọc và vật liệu, vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”956″]