SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR6700

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR6700

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR6700 là hạt nhựa trao đổi anion gốc acrylic, gel, yếu dành cho các ứng dụng khử khoáng công nghiệp có hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí. Các đặc tính hóa học và kích thước hạt của nhựa đã được cân bằng để kết hợp công suất hoạt động cao với độ giảm áp suất thấp, đồng thời giảm lượng nước tái sinh và sử dụng hóa chất.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR6700

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR6700 dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1

AmberLite HPR6700

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite HPR6700 là hàm của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ dịch vụ được trình bày trong hình 2. Các ước tính giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành với nước sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite HPR6700

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR6700

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm màng lọc và vật liệu, hóa chất hay bất kỳ sản phẩm nào khác, vui lòng tham khảo thêm tại website lavasa.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”949″]