SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR550 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR550 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR550 OH là hạt nhựa trao đổi anion bazơ mạnh, gel, kích thước hạt đồng nhất dùng cho các ứng dụng đánh bóng nước ngưng và khử khoáng tầng hỗn hợp cho ngành điện. Đây là loại nhựa chất lượng cao, công suất cao được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong nước ngưng tụ hạt nhân đánh bóng các lớp hỗn hợp khi yêu cầu độ tinh khiết của nhựa và chất lượng nước cao nhất.

Loại nhựa này mang lại tính toàn vẹn đặc biệt của hạt và động học trao đổi nhanh do kích thước hạt trung bình nhỏ, khiến nó phù hợp lý tưởng với nhu cầu lưu lượng cao thường gặp trong các hệ thống đánh bóng ngưng tụ của nhà máy điện.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR550 OH

Đặc tính thủy lực

Ước tính độ giãn nở của DuPont AmberLite HPR550 OH theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

Hat nhua DuPont AmberLite HPR550 OH 2

Mức giảm áp suất ước tính cho hạt nhựa trao đổi AmberLite HPR550 OH dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những áp lực về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberLite HPR550 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR550 OH

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp hỗn hợp  hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”947″]