SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4780 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4780 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4780 Cl là hạt nhựa trao đổi anion bazơ mạnh, acrylic, gel dùng trong các ứng dụng khử khoáng công nghiệp. Đây là một loại nhựa hai chức năng chất lượng cao để sử dụng trong các ứng dụng khử khoáng công nghiệp khi cần hiệu suất cao và vận hành tiết kiệm chi phí. Các đặc tính hóa học và kích thước hạt của nhựa đã được cân bằng để kết hợp công suất vận hành cao với độ giảm áp suất thấp, đồng thời giảm lượng nước tái sinh và sử dụng hóa chất.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR4780 Cl

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite HPR4780 Cl theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite HPR4780 Cl

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite HPR4780 Cl là một hàm của tốc độ dòng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu hoạt động với nước sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite HPR4780 Cl

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR4780 Cl

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng tham khảo tại website lavasa.vn hoặc liên hệ hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”926″]