SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR2800 H

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR2800 H

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR2800 H là một loại hạt nhựa trao đổi cation chất lượng cao có kích thước hạt đồng nhất, vĩ mô, axit mạnh; được sử dụng trong các giường đánh bóng nước ngưng tại các trạm phát điện đốt hóa thạch, xử lý nước ngưng và các ứng dụng khử khoáng công nghiệp. Đây là loại hạt nhựa có sự ổn định vật lý đặc biệt, hoạt động đơn giản, đáng tin cậy và tuổi thọ cao.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR2800

Đặc tính thủy lực

Độ mở rộng lớp ước tính của hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR2800 H là hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite HPR2800

Độ sụt áp ước tính cho AmberLite HPR2800 H dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng giảm áp suất này có hiệu lực ở bắt đầu dịch vụ với nước sạch.

AmberLite HPR2800

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR2800

Để biết thêm thông tin về độ sâu giường tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện hoạt động và điều kiện tái sinh đối với tầng hỗn hợp hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788.

[download id=”911″]