SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 K/350

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 K/350

Hạt nhựa trao đổi AmberLite CR99 K/350 là nhựa cation axit mạnh được sản xuất trong một quy trình tạo ra kích thước hạt cực kỳ đồng đều. Gia đình nhựa này được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống sắc ký chuyển động mô phỏng (SMB) để thu hồi và làm tinh khiết các loại đường.

Tính chất vật lý AmberLite CR99 K/350

Tính Chất Hạt Cầu

AmberLite CR99 K350

Đặc tính thủy lực

AmberLite CR99 K/350

AmberLite CR99 K350

  • Sự mở rộng giả định của AmberLite CR99 K/350 khi rửa ngược ở nhiệt độ 25°C được thể hiện trong hình 1.
  • Dữ liệu về tụt áp ước tính cho kích thước 350 µm của AmberLite CR99 K/350 dưới tác động của lưu lượng dịch vụ và nồng độ HFCS 42% (50% D.S. và 30% D.S.) được thể hiện trong hình 2.
  • Tính nở nhiệt của kích thước 350 µm của AmberLite CR99 K/350 ở dạng K+ theo tác động của nhiệt độ được thể hiện trong hình 3.

Điều kiện hoạt động đề xuất

AmberLite CR99 K350

Ứng dụng

  • Hồi phục và làm tinh khiết đường củ dền cho các hệ thống sắc ký chuyển động mô phỏng bị giới hạn do tụt áp.

Thông tin liên hệ

Vui lòng truy cập website Lavasa hoặc liên hệ hotline 02466815788 để được tư vấn cụ thể.

[download id = ‘1062’]