SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR2900 Na

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR2900 Na

Hạt nhựa ion AmberLite HPR2900 Na là loại hạt nhựa trao đổi cation axit mạnh, xốp lớn, có kích thước hạt đồng nhất dành cho các ứng dụng làm mềm công nghiệp. Đây là một loại nhựa chắc chắn, độ ổn định vật lý đặc biệt, hoạt động đơn giản và đáng tin cậy cũng như tuổi thọ nhựa dài.

Mức độ liên kết chéo cao của nó mang lại sự ổn định đặc biệt, giúp nó có khả năng chống oxy hóa và ứng suất cơ học, nhiệt hoặc thẩm thấu cao. Các đặc tính của loại nhựa xốp này đã được thiết kế để đạt được động học tối ưu.

AmberLite HPR2900 Na được khuyên dùng cho các chất làm mềm quy trình nóng, xử lý nước ngưng theo chu trình natri hoặc chu trình amin và các hệ thống khác có khả năng oxy hóa đáng kể hoặc nhiệt độ cao. AmberLite HPR2900 Na có sẵn cho các ứng dụng khử khoáng khi người dùng ưa thích dạng natri.

Tính chất vật lý

DuPont AmberLite HPR2900 Na

Đặc tính thủy lực

Ước tính độ giãn nở của lớp hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR2900 Na theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite HPR2900 Na

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite HPR2900 Na là hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberLite HPR2900 Na

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR2900 Na

Công dụng

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR2900 Na có nhiều công dụng trong công nghiệp làm mềm:

  • Xử lý nước có mức độ oxy hóa cao, nhiệt độ cao trên nhựa cation.
  • Xử lý ngưng tụ chu trình natri hoặc chu trình amin.
  • Làm mềm quá trình nóng.
  • Khử khoáng (khi dạng natri được người dùng ưa thích).
  • Hệ thống đồng thời.
  • Hệ thống chống dòng/hạ lưu.
  • Giường đóng gói.

Truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ với công ty qua hotline 0246.681.5788 để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được đề xuất, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp riêng biệt trong xử lý nước.

[download id=”913″]