SẢN PHẨM

GFC 300

GFC 300

GFC 300 là bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm 4 dây. Kết hợp với cảm biến lưu lượng OPTISONIC 7000 và OPTISONIC 7000 Biogas, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 7300 và OPTISONIC 7300 Biogas để đo lưu lượng khí và khí sinh học nội tuyến. Cùng với cảm biến lưu lượng OPTISONIC 8000, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm OPTISONIC 8300 để đo lưu lượng nội tuyến của hơi nước và khí có nhiệt độ cao.

Ultrasonic flow converter for combination with OPTISONIC 7000 and OPTISONIC 8000 flow sensors

  • Nhà ở nhỏ gọn hoặc từ xa
  • Tùy chọn máy tính lưu lượng tích hợp cho lưu lượng lớn và entanpy
  • HART®, Modbus, FF

[download id=”635″]

[download id=”636″]