SẢN PHẨM

Cảm biến pH OPTISENS PH 8500 – Krohne (Đức)

Cảm biến pH OPTISENS PH 8500 – Krohne (Đức)

OPTISENS PH 8500 là cảm biến pH cho các ứng dụng nước thông thường. Điện cực thủy tinh với màng ngăn bằng sứ làm cho cảm biến pH OPTISENS PH 8500 đặc biệt có thể sử dụng được trong phân tích nước uống hoặc nước nói chung. Màng chắn gốm nhỏ của nó đảm bảo độ trôi thấp và đo lường lâu dài đáng tin cậy. Nó có sẵn với Pt100 tích hợp tùy chọn để bù nhiệt độ. Các cụm lắp ráp khác nhau cho phép dễ dàng lắp đặt và xử lý cảm biến một cách đáng tin cậy. Cảm biến pH hoạt động với MAC 100 hoặc bất kỳ máy phát phân tích phù hợp nào.

Thông số kỹ thuật của cảm biến pH OPTISENS PH 8500:

  • For use with analytical transmitter
  • Process connection: PG13.5
  • Dải pH: 0…14 pH
  • Nhiệt độ: Max. +70°C / +158°F
  • Áp suất: 2 bar / 30 psi
  • Cảm biến thủy tinh với màng ngăn gốm và tùy chọn Pt100 để bù nhiệt độ

Tính năng nổi bật của cảm biến pH OPTISENS PH 8500:

  • Cảm biến màng gốm nhỏ với độ trôi thấp
  • Cảm biến nhiệt độ tích hợp tùy chọn
  • Kết nối với  Transmiter MAC 100 hoặc bất kỳ máy phát phân tích phù hợp nào như Transmiter MAC 300
  • Các cụm lắp ráp khác nhau để dễ dàng lắp đặt và xử lý đáng tin cậy

[download id=”17″]

[download id=”13″]